Recensie Audite Nova 2 in 'de Orgelvriend' van april 2014 door Kees Weggelaar

een paar citaatjes:
'Grote waardering verdient de uitstekende booklet-informatie over Andersen (en de orgelgegevens), geschreven door Bart van Buitenen'
'De drie instrumenten klinken niet alleen helder, doordringend en karakteristiek in hun tongwerken, maar bezitten tevens een naar de romantiek neigende zangerigheid, met name in het zwelwerk te Helsingborg'
'Mourik slaagt erin om muziek vanuit verschillende invalshoeken in ruime mate tot haar recht te laten komen '
'De Prelude en Finale van Widor klinken voortreffelijk, mede dankzij Mouriks noodzakelijke vertalings- en tempo-ingrepen'
Sterkte troeven speelt Mourik uit in zijn vertolking van Regers' koraalfantasie 'Wie Schon', zijn superieure lezing rechtvaardigt alleen maar het bestaan van Andersens fraaie opus in Ringsted'