Concert

2017-06-03
16:00
3 en 4 juni verzorgen begeleiding tijdens de diensten
Chicester Cathedral
Reis met vocaal ensmble Cantare o.l.v. Leo Rijkaart